Заходи

Дотримання академічної доброчесності під час заліково-екзаменаційної сесії

130

0

25 травня 2021 у рамках заходів з популяризації академічної доброчесності проведено інформаційну годину для студентів спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія). Спільно з кафедрою економічної географії та екологічного менеджменту, гаранти освітніх програм та викладачі кафедри взяли участь в обговоренні питань, пов’язаних з дотриманням академічної доброчесності під час проведення контрольних заходів. Зокрема, здобувачів ознайомлено зі складом та функціями Комісії з питань етики й академічної доброчесності на географічному факультеті. Від кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії у комісію входить асистент кафедри Ходан Галина Дмитрівна. Гаранти освітніх програм проінформували здобувачів про трактування та застосування нормативних документів, що регулюють дотримання академічної доброчесності під час проведення конторольних…
Більше...
/ /
Акад. добр./Заходи/
Популяризація академічної доброчесності
(16 грудня 2020 р.)

115

0

16 грудня 2020 року у межах заходів з популяризації академічної доброчесності у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича на 2020 – 2021 н.р. кафедрою фізичної географії, геоморфології та палеогеографії під керівництвом завідувача, проф. Круля В. П. проведено інформаційний захід щодо сутності академічної доброчесності, нормативних документів університету, що її регламентують, та застосування їх у в начальному процесі. Захід проводився для студентів, які навчаються за освітньою програмою «Географія» і «Середня освіта(Географія)». Обговорено Правила академічної доброчесності  та Етичний кодекс Чернівецького національного університету, проаналізовано можливі ситуації порушень академічної доброчесності  та процедуру виявлення академічного плагіату як під час екзаменаційної сесії, так і під час поточного оцінювання.…
Більше...
/ /
Акад. добр./Заходи/