Нормативні документи

Нормативні документи університету, що регулюють академічну доброчесність

110

0

Етичний кодекс Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Правила академічної доброчесності в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича Положення про засади безконфліктних комунікацій та врегулювання спорів учасників освітнього процесу у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича Положення про апеляцію на результати підсумкового семестрового контролю знань студентів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.
Більше...
/ /
Акад. добр./Нормативні документи/