Сергій Кирилюк
АКТИВНІСТЬ
(69%)
ПОПУЛЯРНІСТЬ
(43%)
ОХОПЛЕННЯ
(49%)
ЗВ'ЯЗКИ (189)
Всі...
ОСТАННІ ДІЇ
Водоспади

98

0

Пропонована увазі читачів книга присвячена унікальним природним об’єктам – водоспадам. У книзі розказано про особливості супутньої водоспадам фауни і флори; в захоплюючому переплетенні народних переказів і бувальщин постають перед читачами відкриття багатьох водоспадів світу. Маючи в своєму розпорядженні великий матеріал, автор приділив увагу і деяким питанням наукового і практичного характеру. У книзі викладено класифікацію водоспадів, обговорені проблеми охорони водоспадів як рідкісних явищ – пам’яток природи. Автор бачить значення своєї роботи перш за все в тому, щоб звернути увагу читачів на водоспади як на природні об’єкти, що мають винятковий естетичний вплив на всіх, кому доводиться спостерігати їх, і важливий рекреаційний і лікувальний фактор в курортології і медичній географії, а також на необхідність берегти ці унікальні пам’ятки природи. Книга ілюстрована фотографіями з колекції автора. Автор сподівається, що…
Більше...
/ /
Публікації/Кафедральний бібліотечний репозиторій/
Історія теорій дощу й інших форм опадів

98

0

Хоча спостереженню хмар, їх форм і різновидів, їх змін, поєднань і систем уже понад півтора століття – воно продовжує залишатися одним з улюблених занять метеорологів, а на початку минулого століття займало чи не перше місце у прогнозі погоди. Часто думають, що фізика хмар – дитя лише новітнього часу. Та і самий цей термін голосно зазвучав лише недавно, і основні відомості про фізичний стан хмар, про процеси конденсації тощо, стали, як видається, відомими лише протягом останніх десятків років. І ось книга Міддлтона доводить нам, що ми не зовсім праві і що основи фізики хмар складалися поступово протягом багатьох років. Вона демонструє, який вплив на теорію зробив розвиток методів спостереження вологості повітря (невдачі в цій області Делюка і поява хорошого гігрометра Соссюра), як поняття про динаміку хмар…
Більше...
/ /
Публікації/Кафедральний бібліотечний репозиторій/
Великі пам’ятники природи

102

0

Книга професора Кельнського університету М. Шварцбаха «Великі пам’ятники природи» за своїм змістом різко відрізняється від звичайних описів природних пам’яток переважно одного будь-якого природного району чи країни. Автор зібрав великий матеріал про пам’ятки природи, розкиданих по всій земній кулі, згрупувавши їх в свого роду «тематичних» розділах. Дійсно, кожен читач знайде в книзі цікаві для себе відомості про річкові долини, печери, льодовики, водоспади, дрейф континентів, землетруси, озера, сучасну флору, про дивовижні копалини, навіть про клімат і його зміни протягом історії нашої планети. Автор книги – геолог, тому природно, що більшість обраних ним природних об’єктів представляють перш за все геологічний інтерес, проте ним описані також пам’ятники природи, які привернуть увагу і географа. Прочитати ж про них, познайомитися з процесами, що викликали їх утворення і розвиток, з іменами великих…
Більше...
/ /
Публікації/Кафедральний бібліотечний репозиторій/
Розклад занять на ІІ семестр (2020-2021)

187

0

У другому семестрі (2020-2021 н.р.) викладачами кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії викладається 18 дисциплін: Годзінська, Ірина Леонідіївна, к.геогр.н., асист. (1. Геологія загальна та історична); Добинда, Ірина Петрівна, к.геогр.н., асист. (1. Краєзнавство; 2. Теорія і методологія географічної науки); Кирилюк, Сергій Миколайович, к.геогр.н., доц. (1. Фізична географія Сонячної системи); Проскурняк, Мирослав Михайлович, к.геогр.н., доц. (1. Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства; 2. Ландшафтознавство; 3. Методологічні проблеми географічної науки); Присакар, Віталій Борисович, к.геогр.н., доц. (1. Антропогенне ландшафтознавство; 2. Медична географія); Рідуш, Богдан Тарасович, д.геогр.н., проф. (1. Біогеографія; 2. Палеогеографія; 3. Загальна та регіональна геодинаміка); Ходан, Галина Дмитрівна, к.геогр.н., асист. (1. Фізична географія материків і океанів; 2. Геоекологічні проблеми; 3. Спецкурс з проблем викладання географії у школі); Холявчук, Дарія Іванівна, к.геогр.н., доц. (1. Прикладна кліматологія; 2. Сезонні спостереження); Чернега, Петро…
Більше...
/ /
Студенту/Розклад занять/
Обговорення ОП «Географія та природні небезпеки»

155

0

Оголошення Кафедра фізичної географії, геоморфології та палеогеографії пропонує до обговорення нову ОП «Географія та природні небезпеки» Освітній рівень перший (бакалаврський) Пропозиції просимо надсилати до 25 квітня 2020 року за адресою: s.kyrylyuk@chnu.edu.ua Мета програми: передача майбутнім спеціалістам теоретичних знань та формування практичних навичок використання сучасного комплексу геоінформаційних технологій для вирішення низки прикладних задач під час здійснення географічного моніторингу небезпечних явищ, серед яких вирізняються: геологічні та геоморфологічні небезпечні явища (зсуви, обвали та осипи, просадки земної поверхні); стихійні явища і процеси, пов’язані із небезпечними атмосферними процесами на тлі глобальних кліматичних змін (зливи, урагани, снігопади, град, ожеледь), поверхневими водами під час повеней, паводків, підвищень рівня ґрунтових вод тощо, явищами, спричиненими поширенням окремих видів шкідливих і небезпечних організмів, процесами, пов’язаними із загальною зміною ландшафтних комплексів як під впливом природних чинників,…
Більше...
/ /
Головна/Новини кафедри/
Силабуси до ОП “Географія”, спеціальність – 106 Географія

713

0

Нижче наведено силабуси дисциплін, що читаються для освітньої програми (ОП) Географія, спеціальності 106 Географія, галузі знань 10 (Природничі науки), рівня вищої освіти першого (бакалаврського). Силабуси розподілені по курсах із зазначенням обов'язкових дисциплін, спеціалізованих практик, вибіркових дисциплін, дисципліни загальноуніверситетського списку тощо. Що таке силабус? Це навчальна програма дисципліни, яка включає в себе опис навчальної дисципліни, мету та завдання, змістовні модулі та найменування тем занять, тривалість кожного заняття, завдання до самостійної роботи, час консультацій, вимоги викладача, критерії оцінки, список використаної літератури тощо. 1 КУРС Обов'язкові дисципліни: Актуальні питання історії та культури України Іноземна мова (за професійним спрямуванням) Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства Загальне землезнавство Геоекологія Основи раціонального природокористування і охорони природи Топографія з основами геодезії Геологія загальна та історична Українська мова (за професійним спрямуванням) Картографія, геоматика з…
Більше...
/ /
ОП і Силабуси/Силабуси Бакалаври/
Великі катастрофи в історії Землі

127

0

Наша планета існує вже 4,5 млрд. років. За цей величезний інтервал часу на її поверхні постійно відбувалися складні фізико-хімічні процеси, з’явилося життя, сформувалася атмосфера, яка містить кисень, розвинулися складно організовані тварини і рослини. Всі ці зміни відбувалися дуже повільно, розтягуючись на сотні мільйонів років. Але на тлі поступових (еволюційних) процесів траплялися і явища катастрофічного характеру, викликані силами, прихованими в глибинах Землі або впливали безпосередньо з космосу. Ігнорувати сам факт існування і роль таких подій в історії Землі було б в наш час найбільшою помилкою. Сліди катастроф тим важче встановити, чим вони древніші. З плином часу «заліковуються» рани на тілі Землі, що з’явилися в результаті гігантських землетрусів, стираються сліди метеоритів. Тому більшість катастроф в історії Землі залишаються гіпотетичними. Вивчення катастрофічних явищ дозволяє пояснити деякі особливості еволюції…
Більше...
/ /
Публікації/Кафедральний бібліотечний репозиторій/
Байкал

133

0

Байкал користується великою популярністю, однак в останні роки увага до цього дивовижного озера земної кулі особливо зростає. Байкал залучений до кола великих проблем освоєння природних багатств Сибіру. На сторінках газет і журналів це озеро найчастіше згадується у зв’язку з регулюванням стоку Ангари і спорудженням грандіозної Байкало-Ангарської гідроенергетичної системи. До обговорення та розробки проблеми раціонального використання природних ресурсів Байкалу і його оточення залучаються широкі кола діячів різних галузей науки і техніки. Проблема ця дуже складна: вона носить комплексний характер. В її рішенні повинні бути узгоджені різнобічні і нерідко суперечливі інтереси різних галузей господарства. У той же час, і це особливо важливо, повинна бути забезпечена повна збереженість природного вигляду Байкалу і всі чудові риси цього єдиного в своєму роді озера. Дійсно, Байкал – найглибше озеро земної кулі.…
Більше...
/ /
Публікації/Кафедральний бібліотечний репозиторій/
Анди

133

0

Узбережжя Тихого океану здавна привертає до себе увагу вчених. Уздовж східних берегів Азії і західних берегів Північної і Південної Америки тягнуться гірські хребти з численними діючими вулканами і гарячими джерелами (гейзерами). Геологи називають ці береги Тихого океану «вогняним кільцем». Однією з ланок «вогняного кільця» є Анди, або американські Кордильєри, зубчастий бар’єр яких простягається по західній околиці Південної Америки. То тут, то там здригаються вони від підземних поштовхів, з кратерів вулканічних конусів вириваються клуби пари, високо вгору викидається величезні уламки скель, виливається і тече по схилах вогненно-червона лава. Високий похолоділий Монблан в Альпах, високий сивочолий Ельбрус на Кавказі, але ще вище, майже до 7000 м, піднімається в Андах – гора Аконкагуа. Гора ця не самотня. На карті вона навіть не дуже добре помітна серед шести і…
Більше...
/ /
Публікації/Кафедральний бібліотечний репозиторій/
Забруднене небо

94

0

Книга написана видатним американським фахівцем, який зумів досить повно і популярно викласти складні питання фізики і хімії забруднення атмосфери на сучасному рівні метеорологічної науки. Знайомство з науковими основами забруднення атмосферного повітря необхідно кожній свідомій людині, бо проблема забруднення середовища нашого існування стала однією з найбільш актуальних. Подальше використання атмосфери для звалища промислових відходів загрожує існуванню життя на Землі. Щоб були зрозумілі всі сторони цієї проблеми, автор всебічно розглядає як джерела викиду і властивості шкідливих речовин, що викидаються в атмосферу, так і основні сторони метеорологічних процесів, що впливають на поведінку в атмосфері викинутих в неї речовин. Для цього йому довелося викласти в книзі відомості про вітер, механізми і властивості опадів і чимало інших питань. Сучасне велике промислове виробництво поряд з виготовленням продукції також продукує величезну кількість…
Більше...
/ /
Публікації/Кафедральний бібліотечний репозиторій/