Скільки води під Землею?

47

0

Зекцер, И.С. (1986). Сколько воды под Землей? Москва : Знание, 48. Підземні води є одним з головних джерел питної води для потреб водозабезпечення населення. У брошурі розповідається про те, як вивчають запаси цієї корисної копалини, характеризується використання підземних вод в народному господарстві. Описані основні особливості формування підземного стоку в різних умовах, зв’язок підземних вод з іншими компонентами навколишнього середовища. Обговорюється перспектива практичного використання та охорони підземних вод. Брошура розрахована на слухачів і викладачів університетів, а також спеціалістів і читачів, які цікавляться цією проблемою ЗМІСТ Проблеми прісної води Найдорогоцінніша корисна копалина Підземні води на службі народного господарства Роль підземних вод у загальному кругооберті води, водному балансі і загальних водних ресурсах Підземні води і навколишнє середовище Ресурси і використання підземних вод в перспективі Література ПДФ-версія книги:
Більше...
/ /
Публікації/Кафедральний бібліотечний репозиторій/
Матеріали захисту магістерських робіт студентами спеціальності 014.07 – Середня освіта (Географія) 2022

71

0

23 грудня 2022 року о 9.00 на засіданні екзаменаційної комісії Чернівецького національного університету відбувся публічний захист магістерських робіт здобувачів рівня вищої освіти «магістр» спеціальності 014.07 – Середня освіта (Географія) 2020–2022 н.р. Голова ЕК Н.К. Куриш Тематика магістерських робіт відповідає вимогам сьогодення і спрямована на практичну реалізацію в системі загальної середньої освіти. В роботах чітко визначений понятійний апарат, достатньо глибоко розкрито теоретичний аспект дослідження, а їх практична значущість визначається представленими методиками проведення занять за розробленими методиками, значною кількістю дидактичного матеріалу, різноманітністю натуральних об’єктів, виконаних на належному науково-педагогічному рівні, що можуть бути успішно використані в навчальному процесі під час проведення теоретичних і практичних занять в Закладах Загальної Середньої Освіти. Склад екзаменаційної комісії: Куриш Наталя Костянтинівна – к.пед.н., заступник директора по науково-навчальній роботі Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької…
Більше...
/ /
НДРС/Дипломні і магістерські роботи/
Фізико-географічна номенклатура Африки (берегова лінія)

542

0

Кирилюк, С.М., Холявчук, Д.І. (2022). Фізико-географічна номенклатура Африки (берегова лінія) : навчальний посібник. Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 228. У навчальному посібнику розглядаються питання фізико-географічної номенклатури Африки в розрізі берегової лінії (моря, затоки, протоки, півострови, острови й архіпелаги). Описано їхню історію та природу – тектоніку, геологію, клімат, органічний світ (ґрунти, рослинність і тваринний світ). Видання ілюстровано історичними, геологічними та кліматичними картами. Навчальний посібник розроблено для фізико-географічних курсів, які читаються для спеціальностей 106 «Географія», 014.07 «Середня освіта (Географія)», 103 «Науки про Землю» – «Загальне землезнавство», «Фізична географія материків й океанів», «Геологія загальна та історична», «Геоморфологія», «Метеорологія та кліматологія», «Регіональна кліматологія», «Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства» та «Біогеографія». Для студентів географічних факультетів. ЗМІСТ РОЗДІЛ 1. МОРЯ, ЗАТОКИ ТА ПРОТОКИ АФРИКИ Затока Сідра Затоки Туніська,…
Більше...
/ /
Публікації/Навчальні посібники/
Історико-культурні рекреаційні ресурси поселень Волинської області

400

0

Добинда, І.П. (2022). Історико-культурні рекреаційні ресурси поселень Волинської області : монографія, Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 332. У монографії викладені ідеї щодо вивчення історико-культурних ресурсів регіону, зокрема, Волинської області. Про-аналізовано ретроспективно-географічні особливості утворення та розвитку поселень, категорії історико-культурних ресурсів та їхнє використання. Здійснено історико-культурне районування Волинської області та на його основі запропоновані території пріоритетності розвитку історико-культурної рекреації регіону. Для викладачів і студентів географічних факультетів, тих хто цікавиться краєзнавством, туристичних підприємств регіону. ЗМІСТ ПЕРЕДМОВА ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИХ РЕКРЕАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ РЕГІОНУ 1.1. Методологічні та методичні основи вивчення історико-культурних рекреаційних ресурсів 1.2. Класифікація історико-культурних рекреаційних ресурсів 1.3. Особливості дослідження та оцінювання історико-культурних рекреаційних ресурсів Волинської області РОЗДІЛ 2. РЕТРОСПЕКТИВНО-ГЕОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УТВОРЕННЯ І РОЗВИТКУ ПОСЕЛЕНЬ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЯК ЧАСОВО-ПРОСТОРОВОГО ТЛА ДЛЯ ФОРОМУВАННЯ…
Більше...
/ /
Публікації/Монографії/
Атестація здобувачів вищої освіти 2022. Спеціальності: 014.07 – Середня освіта (Географія), 106 – Географія

63

0

Атестація випускників, які здобувають ступінь вищої освіти молодшого бакалавра, бакалавра чи магістра здійснюється екзаменаційною комісією та завершується видачею документів встановленого зразка про присудження відповідного ступеня вищої освіти та присвоєння здобутої кваліфікації. Якщо кваліфікаційна атестація випускників припадає на період надзвичайних ситуацій, то відповідно рішення університету (за роз’ясненням Міністерства освіти і науки України) факультети/інститути, випускові кафедри організують її у дистанційній формі. Випускові кафедри мають забезпечити методичну підготовку до прийняття екзамену дистанційно; керівники дипломних робіт і самі студенти мають забезпечити контроль якості робіт та не допускати проявів академічної недоброчесності. Перелік основних документів: Положення про атестацію здобувачів вищої освіти 2020 Порядок захисту випускових кваліфікаційних робіт 2022 Наказ Про затвердження складу ЕК Графік роботи ЕК на 6-му курсі Список студентів Критерії оцінювання Зразок титульної сторінки (більше…)
Більше...
/ /
Студенту/Атестація здобувачів вищої освіти/
Циклони тропіків

21

0

Минина, Л.С., Безрукова, Н.А. (1984). Циклоны тропиков. Москва : Знание, 48. Циклони, що виникають в тропіках, – найбільш грізні явища природи. Вони породжують цілий комплекс явищ, кожне з яких уже саме по собі представляє велику загрозу. Відомо, що циклони тропіків супроводжуються сильними вітрами, інтенсивними зливами і викликають катастрофічні стихійні лиха. У брошурі розповідається про особливості тропічних циклонів. Особливу увагу приділено вивченню їхньої природи. Описуються найбільш жорсткі урагани і тайфуни та біди, які вони спричинили. Брошура розрахована на слухачів і викладачів університетів, а також спеціалістів і читачів, що цікавляться даною проблемою. ЗМІСТ Вступ Особливості циклонів, що зароджуються в тропіках Внутрішня структура Біди йдуть з моря На зустріч з тайфунами Приборкання урагану Сторінки історії Короткий словник метеорологічних термінів Радимо почитати ПДФ-версія книги:
Більше...
/ /
Публікації/Кафедральний бібліотечний репозиторій/
Науковий вісник Чернівецького університету : Географія, Том 838 (2022)

180

0

Науковий вісник Чернівецького університету : Географія (2022). Чернівці : Чернівецький національний університет, 838, 120 с. Перейти на офіційний сайт Наукового вісника Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, серія «Географія» видається з 1996 року. Журнал входить до переліку наукових фахових видань України – категорія «Б» (103 – Науки про Землю, 106 – Географія) відповідно до наказу МОН від 06 червня 2022 року №530. Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, серія «Географія» – рецензований журнал з відкритим доступом, який публікує останні розробки в галузі природничих наук, географії та наук про Землю зокрема. Тематика охоплює питання фізичної та суспільної географії, гідрології та кліматології, геодезії, картографії та ГІС-технологій, туризму, дистанційного зондування, методики навчання географії та інші питання наук про Землю. ЗМІСТ Сергій БІЛОКРИНИЦЬКИЙ, Костянтин ДАРЧУК,…
Більше...
/ /
Публікації/Науковий вісник Чернівецького університету : Географія/
Земна кора і біосфера

59

0

Перельман, А.И. (1985). Земная кора и биосфера. Москва : Знание, 48. У сучасну епоху науково-технічної революції переосмислюється багато непорушних положень наук про Землю, які здавалися непорушними. У брошурі розповідається про важливу роль біосфери в земній корі. З вивченням земної кори і біосфери пов’язано вирішення найважливіших практичних проблем – мінеральної сировини й оточуючого середовища. Автор показує, який глибокий аналіз необхідний для вирішення цих питань. Брошура розрахована на лекторів, слухачів і викладачів університетів, геологів і географів. ЗМІСТ Роль біосфери в земній корі – актуальна наукова проблема Радимо почитати Земна кора, біосфера, ноосфера Земна кора Біосфера Біосфера в земній корі Біосфера і ноосфера ПДФ-версія книги:
Більше...
/ /
Публікації/Кафедральний бібліотечний репозиторій/
Дослідження Світового океана

40

0

Монин, А.С., Войтов, В.И. (1984). Исследование Мирового океана. Москва : Знание, 48. Брошура розповідає про океанологічну експедицію в рифтову зону Червоного моря. Описані цікаві геологічні і біологічні спостереження з підводних апаратів типу «Пайсис». Дані наукових досліджень трактуються з позицій теорії тектоніки плит. Океанологічні дослідження зазвичай проводяться надводними науково-дослідницькими кораблями. З їх борта в морські глибини спускаються гідрофізичні прилади, біологічні пристрої ловлі, геологічні трубки. Брошура розрахована на широке коло читачів, які цікавляться проблемами вивчення Світового океану. ЗМІСТ Балтика – Червоне море Рофтові зони в русі материків Подорож в Нептунію На дні Червоного моря Підводна Мекка океанологів Через море давніх цивілізацій Замість висновків Радимо почитати ПДФ-версія книги:
Більше...
/ /
Публікації/Кафедральний бібліотечний репозиторій/
Навколо солі

43

0

Шмидель, Х. (1985). Вокруг соли. Москва : Знание, 48. Природні мінеральні солі. Важко переоцінити їх значення. Загальновідомо, що сіль необхідна для нормальної життєдіяльності людини і тварин. Хлорид натрію зазвичай представлений безколірними, білими або світло-сірими правильними кубічними кристалами. Та буває й так, що вони забарвлені: домішка оксиду заліза надає солі жовтуватого або червонуватого кольору, домішка міді – блакитного або зеленого, вугілля може зафарбовувати сіль в бурувато-сірий або антрацитово-чорний колір. Розплав чистого хлориду натрію завжди білий. У брошурі розповідається про мінералогію солі, про її родовища та способах видобутку. Наводяться корисні поради по використанню солі в медицині, кулінарії і побуті. ЗМІСТ Передмова Сіль необхідна всім Про походження солі Етимологія, топоніміка, легенди і трохи історії З теорії соляних промислів Навколо солі Солоне слівце Сторінки історії ПДФ-версія книги:
Більше...
/ /
Публікації/Кафедральний бібліотечний репозиторій/