Викладацька мобільність між Чернівецьким та Вроцлавським університетами

285

0

За програмою міжнародної викладацької мобільності Ersamus+ Partner Countries, проф. Богдан Рідуш прочитав серію лекцій для студентів Вроцлавського університету. Лекції прочитані англійською мовою, запитання та відповіді були як англійською, так і польською мовами. Теми лекцій: 1. «Bear caves» and other palaeontological cave sites of Ukraine / «Ведмежі печери» та інші печерні палеонтологічні місцезнаходження України 2. Taphonomy of cave sites: different types of bone accumulation / Тафономія печерних місцезнаходжень: різні типи акумуляції кісток 3. The huge trap-cave Emine-Bair-Khosar: the results of 13-years excavations and further research  / Величезна печера-пастка Еміне-Баїр-Хосар: результати 13-річних розкопок та подальших досліджень 4. Open Palaeolithic sites and alluvial bone accumulations in the valleys of large rivers in Ukraine / Відкриті палеолітичні стоянки та алювіальні акумуляції кісток в долинах великикх річок України Приймаючою стороною…
Більше...
/ /
НДР/Наукове співробітництво/
Культурний ландшафт як географічний феномен: Підсумки

217

0

23-25 вересня 2021р. кафедрою фізичної географії, геоморфології та палеогеографії проведена міжнародна наукова конференція «Культурний ландшафт як географічний феномен». До організаційного комітету надійшло 52 публікації, які були представлені на обговорення 23 вересня у змішаній формі. Безпосередню участь в конференції взяли представники Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інституту географії НАН України, Львівського національного університету імені Івана Франка, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини та Вроцлавського університету (Польща). У програмі конференції відбулися три польові екскурсії: урбаністична (по м. Чернівці, 23 вересня), ландшафтна (Чернівці – Комарів – Дністрівка – Чернівці, 24 вересня) та палеогеографічна (Чернівці – Брідок – Дорошівці – Товтри – Зеленів – Чернівці, 25 вересня),…
Більше...
/ /
НДР/Конференції/
Теми магістерських робіт по кафедрі (2021-2022)

282

0

Магістерська робота є випускною кваліфікаційною роботою науково-методичного характеру. За своїм змістом вона повинна відповідати сучасному рівню розвитку науки та суті наукового завдання. Магістерську роботу потрібно подати в такому вигляді, який дозволяє оцінити, наскільки повно відображені і обґрунтовані в ній положення, висновки та рекомендації, їхня теоретична новизна та практична значущість. Сукупність поданих на захист результатів має свідчити про наявність у магістранта навичок і умінь проведення наукової роботи в обраній сфері. Науковий рівень магістерської роботи мусить відповідати програмі навчання. Її виконання має не стільки вирішувати наукові завдання, скільки продемонструвати рівень наукової кваліфікації автора, готовність самостійно вести науковий пошук, бачити професійні проблеми, володіти найбільш загальними методами дослідження, розробляти конкретні методики для збору матеріалу, аналізувати та узагальнювати одержані дані й робити відповідні висновки (згідно з поставленими в магістерській роботі…
Більше...
/ /
НДРС/Дипломні і магістерські роботи/
“Ну, постривай!” – льодовиковго періоду!

158

0

18.04.2021 відбувся польовий виїзд дослідницької групи кафедри під керівництвом проф. Б. Рідуша в район Дністровської ГЕС. Метою виїзду був моніторинг стану збереження палеолітичних стоянок в мікрорегіоні після зниження рівня води у водосховищі. У процесі дослідження студенткою 3-го курсу Юлією Станковською поблизу стоянки Новодністровськ-2 були знайдені рештки вовка і зайця, віком приблизно 25 тисяч років тому. Встановлено, що стоянка розмивається водами водосховища під час високого рівня води, тому потребує рятівник розкопок. Матеріали дослідження будуть використані Ю. Станковською при написанні курсової роботи. Юлія Станковська поблизу стоянки Новодністровськ-2
Більше...
/ /
НДРС/Гурткова робота/
Біогеографія лося в минулому і сьогодні – міжнародний проект

156

0

За участю проф. Б.Рідуша відбулось засідання міжгалузевого та міжнародного консорціуму по проекту "Філогеографія, генетичне різноманіття і умови проживання лося (Alces alces) в Євразії у пізньому плейстоцені та голоцені" (керівник М. Нієдзялковська). Було обговорено виконання проекту, попередні висновки досліджень, та намічені подальші роботи по темі проекту.  
Більше...
/ /
НДР/Гранти. Стажування/
Богдан Тарасович Рідуш

1 249

0

Посада: завідувач кафедри Науковий ступінь: доктор географічних наук, кандидат історичних наук Поштова скринька: b.ridush@chnu.edu.ua Curriculum vitae (CV): Тематика наукових досліджень: карст; спелеологія; відклади печер; геоморфологія річкових долин; палеогеографія квартеру; палеонтологія четвертинних ссавців; палеобіогеографія; тафономія; штучні підземні порожнини; заселення та використання печер в історичному минулому. Регіони досліджень: Поділля, Прикарпаття, Українські Карпати, Середнє Подніпров'я, Крим, Молдова, Памір, Тянь-Шань, Передуралля. Напрями наукових досліджень: Наукові профілі: SCOPUS ID ORCID Academy Research Gate Researcher ID Google Academy Курси які читає: Біогеографія Інженерна геологія Палеогеографія Палеогеографія квартеру Геоморфологія Додаткова інформація: Освіта,  досвід роботи: 1983 - закінчив географічний факультет Чернівецького державного університетету; спеціалізація - фізична географія. 1983-1984 - працював інженером Природної науково-дослідної лабораторії ЧДУ. 1984-1986 - служба в армії. 1986-1994 - працював геологом в інженерно-геологічній партії Чернівецького відділу Українського інституту інженерно-технічних розвідувань.…
Більше...
/ /
Співробітники/Завідувач кафедрою/
Middle and Late Pleistocene terrestrial snails from the Middle Dniester area, Ukraine…

140

0

Popiuk, Y., Ridush, B., & Solovey, T. (2021). Middle and Late Pleistocene terrestrial snails from the Middle Dniester area, Ukraine (based on Mykola Kunytsia’s collections). Geological Quarterly, 0, 65: 6, doi: 10.7306/gq.1575. Електронна версія статті Abstract Extensive collections of land molluscs from the many sections of Middle and Late Pleistocene deposits in the region of the Middle Dniester River were made by Professor Mykola Kunytsia (1925–2002). These collections, now at the Natural Museum, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, were for the most part analysed, but remained partially unpublished. M. Kunytsia used them for regional reconstructions of palaeolandscapes during various stages of the Pleistocene. In our study, we used these collections to assess the land snail diversity in the region during consecutive stages of the Middle and…
Більше...
/ /
Публікації/Статті у міжнародних журналах/