Властивості ґрунту

174

0

Морфологічні властивості ґрунту пов’язані з іншими, зокрема, хімічними і фізичними. Дуже важливою властивістю ґрунту є його щільність. Оптимальною вважається щільність близько 1 г/см3. Якщо ж вона сягає величини 1,4 г/см3, то коріння рослин погано проникає у цей шар ґрунту і він залишається без коріння. Саме тому не можна обмежувати ґрунт лише глибиною поширення коріння рослин, проте використовувати цю ознаку для оцінки та виділення ґрунтів все ж таки треба. Кожен горизонт ґрунтів характеризується структурою та гранулометричним складом (поєднанням ґрунтових частинок різного розміру). Гранулометричний склад впливає на водний режим ґрунтів, характер руху води у них тощо (рис. 1). Хімічні властивості ґрунтів насамперед визначаються мінералогічним складом і значною мірою глинистими мінералами, гумусом, складом та кількістю обмінних катіонів (кальцій, натрій, магній, алюміній, водень) – тих, які легко обмінюються у…
Більше...
/ /
ДН/Дисципліна "Географія ґрунтів"/
Польовий семінар «Краєзнавчі аспекти ландшафтів Середнього Подністер’я»

153

0

9 травня 2023 року відбувся виїзний навчальний семінар «Краєзнавчі аспекти ландшафтів Середнього Подністер’я» для студентів 2 і 3 курсів спеціальностей 014.07 – «Середня освіта (Географія)» та 106 – «Географія». Під час семінару студенти мали можливість безпосередньо ознайомитися із природними особливостями Прут-Дністерської, Західноподільської та Середньоподільської височинних ландшафтних областей Західноукраїнського краю зони широколистяних лісів. Зокрема, об’єктами споглядання були ландшафти товторової гряди на теренах НПП «Подільські Товтри» та панорама Дністровського водосховища. Студенти також змогли відмітити краєзнавчі особливості та історико-культурну спадщину трьох історико-культурних країв – Північної Буковини, Північної Бессарабії та Поділля. Відвідали Державний історико-архітектурний заповідник «Хотинська фортеця», колишню столицю Подільського князівства – місто Кам’янець Подільський з його історико-культурними об’єктами та історичне місто Бакоту.
Більше...
/ /
НДР/Експедиції, польові семінари/
Основні властивості ґрунту

128

0

Як і будь-яке природне тіло ґрунт має набір властивостей, які дозволяють відрізняти його від інших тіл. Зовнішню будову ґрунту вивчає розділ ґрунтознавства – морфологія. Ґрунтознавець поділяє ґрунт на горизонти, вказує колір ґрунту в кожному шарі, його структуру, склад, поширення коренів, тобто процедура виділення ґрунту, відділення його від інших порід в першу чергу відбувається за його зовнішнім виглядом та морфологією. З’ясувати, ґрунт це чи ні, допомагають твердження Костичева (ґрунт – зона поширення коренів) та Полинова (ґрунт – поєднання різних шарів, або горизонтів, з верхнім гумусовим, збагаченим перегноєм, шаром). Зазвичай прийнято виділяти такі горизонти ґрунту (рис. 1): А – акумулятивний, або гумусовий; В – перехідний до материнської породи; С – саму материнську породу, на основі якої сформувався ґрунт і яка практично не змінена процесами ґрунтоутворення. Іноді материнську…
Більше...
/ /
ДН/Дисципліна "Географія ґрунтів"/
Життя ґрунту

213

0

Усі знають, що таке ґрунт. Усі люди ходять по ньому, обробляють його, вирощуючи різноманітні плоди, овочі та зерно. Все, що ми їмо, за винятком риби та інших морських продуктів, дає нам ґрунт. Стародавні індійці та греки вважали ґрунт одним із чотирьох елементів світобудови (вогонь, земля, вода, повітря). Вони були переконані, що в основі нашого матеріального світу лежать ці чотири елементи – початки та їх поєднання визначає всю різноманітність світу. У 80-ті роки ХІХ ст. В.В. Докучаєв дав наукове визначення ґрунту та встановив основні закони, за якими він утворюється та живе (рис. 1). Він визначив його як природно-історичне тіло, поверхневі горизонти земної кори, що утворилися під впливом клімату, живих організмів (рослин та тварин) з геологічної породи залежно від рельєфу протягом часу. Саме це визначення і стало…
Більше...
/ /
ДН/Дисципліна "Географія ґрунтів"/
Національний парк «Гран-Парадізо»

479

0

Історія цього природоохоронного об'єкта сягає 1856 р., коли король Вітторіо Емануель ІІ оголосив цю гірську територію королівським мисливським заказником. Власне завдяки цьому, популяція гірського козла була збережена від повного знищення. "Гран Парадізо" є одним із настаріших національних парків Італії, адже був заснований як державна природоохоронна територія у 1922 р., проте лише у 1947 р. тут офіційно постав корпус паркової охорони, представники якого боролися за охорону флори і фауни даного регіону. Площа парку сягає понад 700 км2, знаходиться він у в Грайських Альпах, в регіонах П'ємонт і Валле-д'Аоста, що на північному заході Італії. Парк є високогірною місцевістю, висоти якого сягають від 800 м до 4061 м (гора Гран Парадізо). Переважно вся територія парку представлена альпійськими ландшафтами з льодовиками, скелями, модриновими та ялицевими лісами. Особливості поверхні парку…
Більше...
/ /
ДН/Дисципліна "ОРП та ОП"/
Національний парк «Каланки»

216

0

Національний парк «Каланки» є одним із найвідоміших і найпрезентативніших природоохоронних територій не лише туристичного регіону Провансу, але й всієї Франції. «Каланки» - це наймолодший з-поміж 10 національних парків країни, адже створений він лише 18 квітня 2012 року. Проте передумови для його створення були ще задовго до цього. Зокрема, мова про раціональне використання даного масиву ведеться ще із кінця ХІХ ст., саме від тоді тут зупиняється будь-яка сільськогосподарська та промислова діяльність. Починаючи від 1870 р. створювалися екскурсійні асоціації та товариства, які пропагували природоохоронну справу. Уже на початку ХХ ст. існувало близько 150 таких асоціацій. Середина ХХ ст. для регіону та і Франції, загалом, є тим часом, коли до природоохоронної справи починають залучатися державні органи (перший закон про національні парки у Франції з’явився у 1960 р. ).…
Більше...
/ /
ДН/Дисципліна "ОРП та ОП"/
Галапагоські острови

948

0

Понад 90% території Галапагоських островів є національним заповідником, адже вони вирізняються своїм унікальним рослинним та тваринним світом, який не має аналогів на планеті. Саме тут Чарльз Дарвін вивчав місцевих зябликів і розробив свою теорію про походження видів і еволюцію. Своєю появою острови завдячують вулканічній активності, які і сьогодні формують їхні ландшафти, а назвою – гігантській черепасі (найбільшій на землі, яка живе понад 100 років). Розташовані Галапагоські острови або архіпелаг Колон (офіційна назва) у Тихому Океані, за 972 км від узбережжя Південної Америки і їхня територія адміністративно належить Еквадору. Галапагоський архіпелаг формують острови, скелі та рифи. Головним островом архіпелагу є Ізабелла вулканічна діяльність присутня і сьогодні. Ще на поч. ХХ ст. острів заселяли або пірати, або каторжники і лише у 1930-х рр. Галапагоси оголосили національним парком,…
Більше...
/ /
ДН/Дисципліна "ОРП та ОП"/
Ірина Петрівна Добинда

771

0

Посада: асистент Науковий ступінь: кандидат географічних наук Поштов скринька: i.dobynda@chnu.edu.ua Curriculum vitae (CV): Тематика наукових досліджень: Історико-культурна складова рекреаційного потенціалу Волинської області; географо-краєзнавчі аспекти заселення регіону; ретроспективно-географічний аналіз заселенських процесів; краєзнавчі особливості регіонів; природоохоронні території України та світу. Напрями наукових досліджень: Історична географія; Краєзнавство; Етнографія; Країнознавство; Охорона природи. Наукові профілі: Web of Science ORCID ResearchGate Google Schoar Курси, що читає: Курс Дистанційно Семестр ОК Силабус Краєзнавство Перейти 6 В ↓ (106 Гео.) Теорія і методологія географічної науки Перейти 8 О ↓ (106 Гео.) ↓ (014 Сер. Осв.) Географічні основи етногенезу Перейти 9 В ↓ (014 Сер. Осв.) Ретроспективна географія з основами етнографії Перейти 7 В ↓ (014 Сер. Осв.) Основи раціонального природокористування та охорони природи Перейти 1 О ↓ (106 Гео.) ↓ (014 Сер. Осв.)…
Більше...
/ /
Співробітники/Професорсько-викладацький склад/