День: 06.05.2023

Основні властивості ґрунту

128

0

Як і будь-яке природне тіло ґрунт має набір властивостей, які дозволяють відрізняти його від інших тіл. Зовнішню будову ґрунту вивчає розділ ґрунтознавства – морфологія. Ґрунтознавець поділяє ґрунт на горизонти, вказує колір ґрунту в кожному шарі, його структуру, склад, поширення коренів, тобто процедура виділення ґрунту, відділення його від інших порід в першу чергу відбувається за його зовнішнім виглядом та морфологією. З’ясувати, ґрунт це чи ні, допомагають твердження Костичева (ґрунт – зона поширення коренів) та Полинова (ґрунт – поєднання різних шарів, або горизонтів, з верхнім гумусовим, збагаченим перегноєм, шаром). Зазвичай прийнято виділяти такі горизонти ґрунту (рис. 1): А – акумулятивний, або гумусовий;…
Більше...
/ /
ДН/Дисципліна "Географія ґрунтів"/