День: 09.03.2023

Пропозиції та результати змін до ОП: 106 – Географія, 103 – Геосистеми та георизики, 014 – Середня освіта (Географія) 2023

13

0

Порядок денний: Обговорення необхідності перегляду освітньої програми «Середня освіта (Географія)» спеціальності 014 «Середня освіта (Географія)» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» другого (магістерського) рівня вищої освіти; Обговорення необхідності перегляду освітньої програми 103 Науки про Землю спеціальності 103 Науки про Землю спеціалізація «Геосистеми та георизики» галузі знань 10 «Природничі науки» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти; Обговорення необхідності перегляду освітньої програми «Географія» спеціальності 106 Географія галузі знань 10 «Природничі науки» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.   Таблиця пропозицій та результати внесених змін до освітньої програми Географія спеціальності 106 Географія галузі знань 10 «Природничі науки» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Частина ОПП, яка оновлюється Чинна…
Більше...
/ /
Головна/Оголошення/