День: 01.03.2023

Закономірності в природних катастрофах

8

0

Шебалин, Н.В. (1985). Закономерности в природных катастрофах. Москва : Знание, 48. У брошурі розказано про те, яким чином природні процеси в надрах Землі, її водах та атмосфері призводять до важких стихійних лих: повеням, землетрусам, виверженням вулканів, смерчів. Наведені дані про розміри лих, виведені їх загальні закономірності і показано, що для задач перспективного планування народного господарства варто заздалегідь враховувати очікуваний вплив майбутніх природних катастроф. Брошура розрахована на лекторів, слухачів і викладачів народних університетів, вчителів географії, а також читачів, що цікавляться цими роблемами. ЗМІСТ Передмова Вступ Що ми називаємо природними катастрофами Розміри лиха Географія стихій Вражаючі фактори, розміри і тривалість катастроф Походження…
Більше...
/ /
Публікації/Кафедральний бібліотечний репозиторій/
Перспективи розвитку геодезії

181

0

Машимов, М.М. (1986). Перспективы развития геодезии. Москва : Знание, 48. Ця брошура знайомить читача з новими задачами геодезії, що одержали розвиток в період науково-технічної революції. Геодезія вивчає фігуру і зовнішнє гравітаційне поле Землі. Методи створення систем геодезичних координат на всю поверхню Землі і на її окремі ділянки, а також способи визначення положення точок земної поверхні і навколоземного простору в тій чи іншій системі координат. Брошура – перше популярне видання про сучасну геодезію, її проблеми і перспективи, про нові зв’язки з іншими науками про Землю, про її роль в науково-технічному прогресі. Брошура розрахована на лекторів, слухачів і викладачів народних університетів, вчителів…
Більше...
/ /
Публікації/Кафедральний бібліотечний репозиторій/
Населення країни: географічні і демографічні аспекти

170

0

Хорьев, Б.С. (1986). Население страны: географические и демографические аспекты. Москва : Знание, 48. У брошурі охарактеризовані основні зміни в складі і розміщенні населення країни, результати його природного і міграційного рухів у сучасний період. Висвітлені географічні особливості міжрайонного перерозподілу населення і головні проблеми його регулювання. Особливу увагу приділено на задачі демографічної політики. Брошура розрахована на лекторів, слухачів і викладачів народних університетів, читачів, що цікавляться цією проблемою. ЗМІСТ Вступ Динаміка населення: основні напрями і нові тенденції Демографічний розвиток і демографічна політика: акценти та орієнтири Зміни в русі і територіальному розподілі населення Взаємозв’язок демографічної і працезберігаючої політики Ріст великих міст і їх регуляція…
Більше...
/ /
Публікації/Кафедральний бібліотечний репозиторій/
Природні ресурси Білорусі, використання та охорона

102

0

Романов, В.С. (1985). Природные ресурсы БССР, использование и охрана. Москва : Знание, 48. Проблема взаємовідношення людини з природою сьогодні одна з найважливіших і невідкладних. Сучасне індустріальне виробництво з його багатовідхідною технологією чинить на природу суттєву негативну дію. Само по собі значення технічних аспектів забруднення навколишнього середовища не може вирішити проблему її охорони. У брошурі розглядаються природні ресурси Білорусі, їх значення для народного господарства, раціональне використання та охорона. Брошура розрахована на лекторів, слухачів і викладачів народних університетів, вчителів географії, читачів, що цікавляться цією проблематикою. ЗМІСТ Вступ З історії Фізико-географічна характеристика Земельні ресурси Ресурси корисних копалин Водні ресурси Промисловість білорусі і проблеми…
Більше...
/ /
Публікації/Кафедральний бібліотечний репозиторій/
Про походження нафтових і газових родовищ

7

0

Акрамходжаев, А.М. (1985). О происхождении нефтяных и газовых месторождений. Москва : Знание, 48. Тепер більшість спеціалістів вважає, що нафта і газ мають органічне походження. І є продуктами тривалого (мільйони років) хімічного перетворення різноманітних похованих речовин. Як відомо, критерій істини – практика, і практика пошукових робіт повністю підтверджує правоту прихильників гіпотези органічного походження нафти і газу. Автор брошури на основі експериментальних даних аргументовано підтверджує теорію органічного походження нафти, її велике практичне значення для пошуку нафтових родовищ. Брошура розрахована на лекторів, слухачів і викладачів народних університетів і читачів, що цікавляться цією проблематикою. ЗМІСТ Про сутність проблеми Генезис нафти і газу: пошуки істини,…
Більше...
/ /
Публікації/Кафедральний бібліотечний репозиторій/
Ретроспективно-географічний аналіз поселень Західної України

10

0

Круль, В.П. (2006). Ретроспективно-географічний аналіз поселень Західної України [Автореф. дис. докт. геогр. наук, Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича]. 11.00.02 – економічна та соціальна географія Науковий консультант: д.геогр.н., проф. Жупанський Ярослав Іванович Офіційні опоненти: д. геогр. н., проф. Шаблій Олег Івіанович д.геогр.н., проф. Хомра Олександр Ульянович д.геогр.н., проф. Фащевський Микола Іванович
Більше...
/ /
НДР/Докторські дисертації/