День: 16.06.2022

Ландшафтознавство

202

0

Гуцуляк, В.М. (2005). Ландшафтознавство : Навчальний посібник. Чернівці : Рута, 124. У навчальному посібнику розглядаються теоретичні й методичні питання вчення про ландшафт: системний підхід, природно-територіальні комплекси, морфологічні одиниці ландшафту, класифікація та динаміка ландшафтів, методика складання великомасштабної ландшафтної карти тощо. Як приклади використовуються складені автором фрагменти карт території Прикарпаття. Наводиться схема співвідношення індивідуальних і типологічних одиниць фізико-географічної диференціації. Головна увага приділяється найновішим досягненням ландшафтознавства. Для окремих тем даються завдання до практичних робіт. Посібник написаний відповідно до програми курсу і розкриває її найважливіші теми. Для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають курси географії та екології, викладачів, науковців. ЗМІСТ Передмова Короткі відомості х…
Більше...
/ /
Публікації/Навчальні посібники/