День: 18.01.2022

Метеорологічні прилади: методи спостережень, вимірювань та їх обробка: Навчальний посібник

744

0

Метеорологічні прилади: методи спостережень, вимірювань та їх обробка: Навчальний посібник / за ред. В.С. Антонова. - Чернівці: Рута, 2004. - 108 с. Серед дисциплін, що вивчаються на географічному, біологічному, екологічному та інших природничих факультетах, курс метеорології включено до навчальних програм, що цілком обґрунтовано, оскільки спеціалісти, яких готують на природничих факультетах, вивчають природу, елементами якої с не лише земна поверхня, її форми, характер ґрунту, рослинний і тваринний світ, не лише ріки, озера, океани і моря, але й повітряна оболонка, що оточує Землю, її атмосфера, стан і багаторічний режим якої називають, відповідно, погодою та кліматом. Взаємодія вказаних вище елементів природи, які проявляються…
Більше...
/ /
Публікації/Навчальні посібники/
Фізична географія материків і океанів. Частина 2: Методичні вказівки до практичних занять

153

0

Присакар В. Б., Савранчук Л. А. Фізична географія материків і океанів. Частина 2. Північна Америка, Південна Америка, Африка, Австралія, Антарктида: Методичні вказівки до практичних занять. Чернівці: Рута, 2004. 32 с. В методичних вказівках подано 22 розробки практичних занять з курсу «Фізична географія материків і океанів» частини 2: Північна Америка, Південна Америка, Африка, Австралія, Антарктида. Також в них приведений необхідний мінімум географічної номенклатури, який повинні засвоїти студенти. ЗМІСТ Вступ Північна Америка Тема 1. Географічне положення материка Північна Америка Тема 2. Геологічна будова та рельєф Північної Америки Тема 3. Клімат і води Північної Америки Тема 4. Біогенні компоненти Північної Америки Тема 5.…
Більше...
/ /
Публікації/Методичні посібники/
Фізична географія материків та океанів. Частина 1. Євразія: Методичні вказівки до практичних занять

248

0

Фізична географія материків та океанів. Частина 1. Євразія: Методичні вказівки до практичних занять / Укл. М. В. Дутчак, В. Ф. Цапу. Чернівці: ЧНУ, 2002. 24 с. В методичних вказівках подано 21 розробку практичних занять з курсу «Фізична географія материків та океанів» частини першої Євразія. Також в них приведений необхідний мінімум географічної номенклатури, який повинні засвоїти студенти. ЗМІСТ Тема І. Географічне положення материка Євразія Тема ІІ. Геологічна будова та рельєф Євразії Тема ІІІ. Клімат Євразії Тема IV. Внутрішні води й гідрологічний режим рік Євразії Тема V. Рослинний покрив Євразії Тема VІ. Грунтовий покрив Євразії Тема VІІ. Тваринний світ Євразії Тема VІІІ.…
Більше...
/ /
Публікації/Методичні посібники/
Загальна та історична геологія: Методичні рекомендації з вивчення курсу (для студентів заочної форми навчання)

106

0

Загальна та історична геологія: Методичні рекомендації з вивчення курсу (для студентів заочної форми навчання) / Укл. Б. Т. Рідуш. Чернівці, 2003. 24 с. Курс загальної геології має на меті ознайомити студентів географічної факультету з основними властивостями Землі, її речовинним складом, будовою й історією розвитку земної кори та Землі в цілому, а також досить докладно – з геологічними процесами, що протікають на поверхні Землі й усередині земної кори в даний час і відбувались протягом дуже тривалих проміжків давно минулого. ЗМІСТ Мета і завдання курсу Загальні методичні вказівки до вивчення Сесійні заняття Методичні вказівки до окремих розділів курсу Розділ І. Склад земної…
Більше...
/ /
Публікації/Методичні посібники/