День: 08.11.2021

Рекреаційний потенціал ландшафтів долини Середнього Дністра

68

0

Холявчук, Д.І. (2011). Рекреаційний потенціал ландшафтів долини Середнього Дністра [Автореф. дис. канд. геогр. наук, Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича]. 11.00.11 – конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів Науковий керівник: д.геогр.н., проф. Круль Володимир Петрович Офіційні опоненти: д.геогр.н., проф. Денисик Григорій Іванович к.геогр.н., доц. Коржик Віталій Павлович
Більше...
/ /
НДР/Кандидатські дисертації/
Еколого-геохімічна оцінка дорожніх геосистем Чернівецької області

96

0

Ходан, Г.Д. (2011). Еколого-геохімічна оцінка дорожніх геосистем Чернівецької області [Автореф. дис. канд. геогр. наук, Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича]. 11.00.11 – конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів Науковий керівник: д.геогр.н., проф. Гуцуляк Василь Миколайович Офіційні опоненти: д.геогр.н., проф. Мольчак Ярослав Олександрович д.геогр.н., доц. Царик Любомир Петрович
Більше...
/ /
НДР/Кандидатські дисертації/
Ландшафтно-екологічний аналіз та оцінка території для цілей садівництва (на прикладі Хот. вис.)

85

0

Кирилюк, С.М. (2007). Ландшафтно-екологічний аналіз та оцінка території для цілей садівництва (на прикладі Хотинської височини) [Автореф. дис. канд. геогр. наук, Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича]. 11.00.11 – конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів Науковий керівник: д.геогр.н., проф. Гуцуляк Василь Миколайович Офіційні опоненти: д.геогр.н., проф. Мельник Анатолій Васильович к.геогр.н., с.н.с. Гудзевич Анатолій Васильович
Більше...
/ /
НДР/Кандидатські дисертації/
Еколого-геохімічний аналіз та оцінка поселенських ландшафтів Чернівецької області

78

0

Присакар, В.Б. (2001). Еколого-геохімічний аналіз та оцінка поселенських ландшафтів Чернівецької області [Автореф. дис. канд. геогр. наук, Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича]. 11.00.01 – фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів Науковий керівник: д.геогр.н., проф. Гуцуляк Василь Миколайович Офіційні опоненти: д.геогр.н., проф. Волошин Іван Миколайович к.геогр.н., с.н.с. Шевченко Лариса Миколаївна
Більше...
/ /
НДР/Кандидатські дисертації/
Структура закарстованих ландшафтів (на прикладі окремих регіонів лісостепу Сх.-Європ. рівнини)

88

0

Проскурняк, М.М. (1996). Структура закарстованих ландшафтів (на прикладі окремих регіонів лісостепу Східно-Європейської рівнини) [Автореф. дис. канд. геогр. наук, Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича]. 11.00.01 – фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів Наукові керівники: д.геогр.н., проф. Куниця Микола Олександрович д.геогр.н., доц. Андрейчук Вячеслав Миколайович Офіційні опоненти: д.геогр.н., с.н.с. Пащенко Володимир Михайлович к.геогр.н., Коржик Віталій Павлович
Більше...
/ /
НДР/Кандидатські дисертації/
Структура передгірських ландшафтів Буковинського Передкарпаття, проблеми їх оптимізації

95

0

Чернега, П.І. (1995). Структура передгірських ландшафтів Буковинського Передкарпаття, проблеми їх оптимізації [Автореф. дис. канд. геогр. наук, Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича]. 11.00.01 – фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів Наукові керівники: д.геогр.н., проф. Жупанський Ярослав Іванвич д.геогр.н., проф. Гуцуляк Василь Миколайович Офіційні опоненти: д.геогр.н., с.н.с. Пащенко Володимир Михайлович к.геогр.н., доцент Малишева Людмила Леонідівна
Більше...
/ /
НДР/Кандидатські дисертації/
Попередній захист магістерських робіт

98

0

ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії 17 листопада 2021 року о 14.30 відбудеться попередній захист магістерських робіт. За відсутності електронної версії роботи кафедра залишає за собою право не допустити роботу до захисту перед членами ЕК.
Більше...
/ /
Головна/Оголошення/
НДР. Реакція ландшафтів західного регіону України на глобальні кліматичні зміни та антропопресію

102

0

Термін виконання роботи:  01.01.2021 – 31.12.2025 р. Мета роботи  – Виявити реакцію ландшафтів на антропогенний тиск та глобальні кліматичні зміни / To identify the landscapes’ response to anthropogenic pressure and global climate change. Короткий зміст і очікувані результати. Досліджуються ландшафти західного регіону України під впливом глобальних кліматичних змін та антропопресії. З’ясовується реакція ландшафтів на антропогенний тиск та планетарну кліматичну динаміку, особливості перетворення ландшафтів через зміни поселенського й аграрного навантаження, а також ренатуралізацію природно-техногенних ландшафтів у випадках зменшення антропопресії внаслідок урбанізації. Це буде досягнуто через індикацію змін у ландшафтах, вивчення ходу динамічних процесів у ландшафтах на тлі глобальних кліматичних змін регіону…
Більше...
/ /
НДР/Кафедральні теми/