День: 27.05.2021

Нормативні документи університету, що регулюють академічну доброчесність

116

0

Етичний кодекс Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Правила академічної доброчесності в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича Положення про засади безконфліктних комунікацій та врегулювання спорів учасників освітнього процесу у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича Положення про апеляцію на результати підсумкового семестрового контролю знань студентів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.
Більше...
/ /
Акад. добр./Нормативні документи/
Дотримання академічної доброчесності під час заліково-екзаменаційної сесії

143

0

25 травня 2021 у рамках заходів з популяризації академічної доброчесності проведено інформаційну годину для студентів спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія). Спільно з кафедрою економічної географії та екологічного менеджменту, гаранти освітніх програм та викладачі кафедри взяли участь в обговоренні питань, пов’язаних з дотриманням академічної доброчесності під час проведення контрольних заходів. Зокрема, здобувачів ознайомлено зі складом та функціями Комісії з питань етики й академічної доброчесності на географічному факультеті. Від кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії у комісію входить асистент кафедри Ходан Галина Дмитрівна. Гаранти освітніх програм проінформували здобувачів про трактування та застосування нормативних документів, що регулюють дотримання академічної доброчесності під час проведення конторольних…
Більше...
/ /
Акад. добр./Заходи/
Популяризація академічної доброчесності
(16 грудня 2020 р.)

119

0

16 грудня 2020 року у межах заходів з популяризації академічної доброчесності у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича на 2020 – 2021 н.р. кафедрою фізичної географії, геоморфології та палеогеографії під керівництвом завідувача, проф. Круля В. П. проведено інформаційний захід щодо сутності академічної доброчесності, нормативних документів університету, що її регламентують, та застосування їх у в начальному процесі. Захід проводився для студентів, які навчаються за освітньою програмою «Географія» і «Середня освіта(Географія)». Обговорено Правила академічної доброчесності  та Етичний кодекс Чернівецького національного університету, проаналізовано можливі ситуації порушень академічної доброчесності  та процедуру виявлення академічного плагіату як під час екзаменаційної сесії, так і під час поточного оцінювання.…
Більше...
/ /
Акад. добр./Заходи/
Таємниця назв…

327

0

Смара́гд (від лат. smaragdus, грец. σμάραγδος, smáragdos), або ізумру́д (від перс. زمرّد‎, zumurrud, тур. zümrüt) – давній термін, що застосовувався до мінералів зеленого кольору… Найдавніші назви мінералів належать до східних, грецьких та латинських мов, і не підпорядковуються єдиній системі. Перші назви пов’язували із зовнішніми ознаками, перш за все кольором, також місцезнаходженням та таємничими силами, які, нібито, приховані у каменях. Деякі із них виникли від так званого «жаргону» гірників, наприклад кварц або колчедан. Однак більшість, все ж таки, мають свою унікальну історію назви… Найбільшу групу мінералів налічують ті, що названі на честь видатних світових особистостей, тобто мають так звані персональні назви.…
Більше...
/ /
НП публікації/Геологія/