День: 07.02.2021

Ірина Петрівна Добинда

754

0

Посада: асистент Науковий ступінь: кандидат географічних наук Поштов скринька: i.dobynda@chnu.edu.ua Curriculum vitae (CV): Тематика наукових досліджень: Історико-культурна складова рекреаційного потенціалу Волинської області; географо-краєзнавчі аспекти заселення регіону; ретроспективно-географічний аналіз заселенських процесів; краєзнавчі особливості регіонів; природоохоронні території України та світу. Напрями наукових досліджень: Історична географія; Краєзнавство; Етнографія; Країнознавство; Охорона природи. Наукові профілі: Web of Science ORCID ResearchGate Google Schoar Курси, що читає: Курс Дистанційно Семестр ОК Силабус Краєзнавство Перейти 6 В ↓ (106 Гео.) Теорія і методологія географічної науки Перейти 8 О ↓ (106 Гео.) ↓ (014 Сер. Осв.) Географічні основи етногенезу Перейти 9 В ↓ (014 Сер. Осв.) Ретроспективна географія з…
Більше...
/ /
Співробітники/Професорсько-викладацький склад/
Регіональна кліматологія

247

0

Холявчук Д.І. Регіональна кліматологія : навчальний посібник / Д.І. Холявчук. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2019. – 168 с. У виданні розглядаються теоретичні питання кліматології та їхнє застосування у регіональних фізико-географічних дослідженнях. Висвітлені просторові особливості кліматів Землі на глобальному, регіональному та мезокліматичному рівнях. Подані визначальні особливості кліматів природних регіонів України. Для викладачів і студентів другого рівня вищої освіти географічних факультетів вищих навчальних закладів, науковців, спеціалістів з географії. Вступ Клімат – надзвичайно складна система. На глобальному рівні він визначається енергетичним балансом планети та пов’язаним з ним атмосферними циркуляційними процесами. Водночас неоднорідна поверхня Землі визначає регіональні прояви різного рівня…
Більше...
/ /
Публікації/Навчальні посібники/
Природа Венери

158

0

Кирилюк С.М. Природа Венери : навчальний посібник. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2020. 160 с. У навчальному посібнику розглядаються питання походження, будови та еволюції географічної оболонки планети Венера. Детально описано історію дослідження планети. Складається цілісна картина про основні елементи венеріанської поверхні. Розглянуто номенклатуру планети в розрізі номенклатурних квадрантів. Описано тектонічну й геологічну будову, найпоширеніші структурно-стартиграфічні елементи поверхні. Проведено детальний аналіз еволюції й формування вулканів планети. Порушені питання, присвячні проблемам вивчення атмосфери Венери: циркуляції, природи верхньої атмосфери, іоносфери, магнітосфери та хмарного шару. Для студентів географічних факультетів. Вступ Венера – друга внутрішня планета Сонячної системи з періодом обертання навколо…
Більше...
/ /
Публікації/Навчальні посібники/
Природа Марса

156

0

Природа Марса : навчальний посібник / С.М. Кирилюк, О.В. Кирилюк – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2017. – 96 с. В навчальному посібнику розглядаються питання походження, будови та еволюції географічної оболонки планети Марс. Детально описані тектонічні та геологічні процеси їх прояв і роль у сучасній геодинаміці планети, висвітлено рельєфні особливості планети, охарактеризовано марсіанську атмосферу та його клімат, обговорені питання води та можливого життя на Марсі, а також дана характеристика його супутникам. Для студентів географічних факультетів. Передмова До планети Марс завжди була прикута особлива увага. Цей інтерес пояснюється не тільки близькістю планети до Землі, а й специфічними природними…
Більше...
/ /
Публікації/Навчальні посібники/
Ландшафтно-екологічна оцінка Хотинської височини для садівництва

247

0

Кирилюк С.М. Ландшафтно-екологічна оцінка Хотинської височини для садівництва : монографія. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2019. 240 с. У монографії на базі емпіричної бази, зібраної протягом 2001–2006 рр., проаналізовано природні умови Хотинської височини та відібрано критерії оцінки її території, зважаючи на екологічну толерантність плодових культур по відношенню до умов природного середовища. Розроблено універсальний алгоритм ландшафтно-екологічної оцінки території щодо можливості якомога кращого підбору найоптимальніших умов для закладки плодових садів. Для викладачів і студентів географічних та агрономічних факультетів вищих навчальних закладів, науковців і спеціалістів з географії та сільського господарства. Передмова У монографії викладені результати досліджень, здійснених автором протягом 1999–2006 рр. Значна…
Більше...
/ /
Публікації/Монографії/
Природа Меркурія

211

0

Природа Меркурія : монографія / С.М. Кирилюк, О.В. Кирилюк. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2019. – 344 с. У монографії розглядаються питання походження, будови та еволюції географічної оболонки планети Меркурій. Детально описані тектонічні та геологічні процеси, їх прояв і роль у сучасній геодинаміці планети. Особлива увага приділена номенклатурі Меркурія. Висвітлено рельєфні особливості планети з описом типових для Меркурія елементів поверхні. Наводяться авторські концепції щодо виділення й ідентифікації ландшафтів в умовах Меркурія. Детально описуються типові для планети ландшафти. Комплексну характеристику природи планети – від походження окремих природних об’єктів й до набуття ними сучасного вигляду. Для студентів географічних факультетів. Передмова…
Більше...
/ /
Публікації/Монографії/
Яким був догеологічний етап розвитку Землі?

593

0

Геологічну історію Землі ми розпочинаємо зазвичай з раннього архею, тобто з часу 4-х млрд років тому, часу з якого збереглися найдавніші гірські породи. Проте, у західній Австралії поблизу Jack Hills, були знайдені конгломерати, які за детритовим цирконієм датовані 4,4 млрд років, що підтверджує існування земної кори вже у той час і відтерміновує початок формування Землі як повноцінної планети Сонячної системи до 5,5–4,7 млрд років тому, оскільки, перш ніж сформувалася порівняно тонка, нестійка первинна земна кора, яка легко дробилась, розплавлялась і знову виникала, пройшло кількасот мільйонів років. Через мереживо глобальних тріщин на денну поверхню виливалася величезна кількість магми, заповнюючи великі простори…
Більше...
/ /
ДН/Дисципліна "Геологія"/
Дарія Іванівна Холявчук

1 533

0

Посада: доцент Науковий ступінь: кандидат географічних наук Поштова скринька: d.kholyavchuk@chnu.edu.ua Curriculum Vitae (CV): Відкрити CV Open CV in English Тематика наукових досліджень: 1) Регіональні і топокліматичні дослідження Карпат, річкових долин і височинних ландшафтів України, спрямовані на визначення регіональних і топокліматичних особливостей складнопобудованих поверхонь і порівняння із сусідніми подібними регіонами. 2) Кліматичні зміни. Виявлення короткочасових, десятилітних та столітніх флуктуацій кліматичних елементів гірських і височинних геосистем України та Карпат. Пояснення причин і прояву часових і просторових закономірностей регіональних кліматичних змін. Оцінка та інтерпретація кліматичних змін із застосуванням регіональних кліматичних моделей та кліматичного реаналізу. 3) Біокліматична оцінка комфортності кліматів гірських, річково-долинних ландшафтів і…
Більше...
/ /
Співробітники/Професорсько-викладацький склад/
Сергій Миколайович Кирилюк

785

0

Посада: доцент Науковий ступінь: кандидат географічних наук Поштова скринька: s.kyrylyuk@chnu.edu.ua Curriculum vitae (CV): Відкрити CV Тематика наукових досліджень: Коло наукових інтересів: планетологія, розвиток коеволюційної теорії походження планет Сонячної ситеми – спільних механізмів формування їхніх поверхонь під впливом єдиного енергоджерела, розробка універсальних концепцій щодо ідентифікації та інтерпретації поверхневих відмін (ландшафтів) планет земної групи та супутників планет-гігантів, а саме анагліфоносферної, аксіоматичної та ландшафтної концепції з позицій аксіоматичного методу, розробка авторського програмного забезпечення, спрямованого на вирішення задач автоматизованого геоморфологічного та ландшафтного картографування поверхонь землеподібних планет Сонячної системи. Окрім того наукова увага зосереджена на вирішенні ряду біогеографічних, агрономічних та мікрокліматичних задач. Напрями наукових досліджень: Ксенографія;…
Більше...
/ /
Співробітники/Професорсько-викладацький склад/