День: 06.02.2021

Яна Анатоліївна Поп’юк

905

0

Посада: асистент Науковий ступінь: кандидат географічних наук Поштова скринька: y.popiuk@chnu.edu.ua Curriculum vitae (CV): Тематика наукових досліджень: Досліджує природні умови та палеоландшафти квартеру за лесово-ґрунтовими та печерними серіями відкладів; здійснює реконструкції клімату та екологічних умов за фауною молюсків та хребетних; вивчає еволюцію природно-кліматичних змін за палеозаписами в долині Середнього Дністра, Верхнього Пруту, Українських Карпатах, Північному Причорномор'ї та Подніпров'ї. Напрями наукових досліджень: Палеогеографія; Палеомалакологія; Палеонтологія; Четвертинна геологія. Наукові профілі: SCOPUS ID ResearcherID ORCID ResearchGate Google Академія Курси, що читає: Курс Дистанційно Семестр ОК Силабус Закономірності розвитку географічної оболонки Перейти 9 О ↓ (014 Сер. Осв.) Загальна та регіональна геодинаміка Перейти 9 В…
Більше...
/ /
Співробітники/Професорсько-викладацький склад/
Ірина Леонідівна Годзінська

656

0

Посада: асистент Науковий ступінь: кандидат географічних наук Поштова скринька: i.hodzinska@chnu.edu.ua Curriculum vitae (CV): Тематика наукових досліджень: Дослідження особливостей рельєфу Буковинського Передкарпаття, зокрема морфометричних показників та їх застосування на практиці; геоморфологічні дослідження долин малих річок передгірських територій; музейна справа та роль музеїв в освіті. Наукові профілі: ORCID Google Академія Курси, які читає: Геологія загальна та історична (практичні роботи); Інженерна геологія (практичні роботи); Геоморфологія (практичні роботи); Галузеві та загальногеографічні практики. Додаткова інформація: Випускниця 2007 року кафедри фізичної географії та раціонального природокористування географічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, “Магістр географії”. З вересня 2007 року працювала на посаді лаборанта геолого-географічного музею, а з 2011…
Більше...
/ /
Співробітники/Професорсько-викладацький склад/